• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Motocross Team Rapacz Klub-MTR-Osielec
    KRS 0000278715

Celem naszym jest krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej, propagowanie sportu motocrossowego, organizowanie zawodów i wyjazdów na zawody, pomoc i ochrona interesów osób zmotoryzowanych, rozwijanie więzi koleżeńskich wśród członków klubu, organizowanie szkoleń i treningów mających na celu podniesienie kwalifikacji osób tym zainteresowanych.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie Motocross Team Rapacz Klub-MTR-Osielec działania swoje przejawia w czynnym popularyzowaniu sportu motocrossowego, który aktywnie uprawiają członkowie klubu. Część członków, którzy są zawodnikami licencjonowanymi reprezentuje klub na poziomie ogólnopolskim. Właśnie z myślą o nich staliśmy się organizacją ”OPP”, żeby im pomóc w osiąganiu jak najlepszych wyników w sporcie motocrossowym po przez umożliwienie im treningów pod okiem doświadczonego trenera,opłacenie im licencji, ubezpieczeń,zapewnienie im wysokiej klasy odzieży ochronnej,pomocy w utrzymaniu motocykli, organizowaniu zjazdów i imprez integracyjnych. Koszty związane z w/w działalnością są bardzo duże zważywszy, że mamy kilkunastu zawodników z licencjami. Jesteśmy otwarci na każdego ,kto pragnie sport motocrossowy uprawiać,dajemy szansę każdemu. Cieszy nas gdy młodzież ma zainteresowania i pragnie je rozwijać. Myślimy, że jest to ciekawy sposób na wypełnienie wolnego czasu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.