• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu
    KRS 0000278724

1. Promowanie praw dziecka.
2. Prowadzenie działań profilaktycznych i korekcyjnych.
3. Rozwój zainteresowań.
4. Pomoc w nauce, praca terapeutyczna dla dzieci od 5 do 18 roku życia i dalej jeśli dziecko kontynuuje naukę, lub wychowanków z niepełnosprawnością.
5. Wspieranie dziecka i jego rodziny w przezwyciężaniu trudności i kryzysów.
6. Prowadzenie grup tanecznych i teatralnych dla dzieci -wychowanków naszych placówek wsparcia dziennego.
7. Dbanie o sprawność fizyczną.
8. Codzienne dożywianie dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.