• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego
    KRS 0000278808

Misja:
Rozwijać zdolności twórcze członków Stowarzyszenia jak najszerzej przekazywać te umiejętności dzieciom i młodzieży regionu Polesia Zachodniego, a w szczególności powiatu włodawskiego. Zachować tradycje i wartości kulturowe regionu, przekazać je młodemu pokoleniu kładąc nacisk na wielokulturowość Włodawy i pogranicza białorusko-ukraińsko-polskiego.

W ramach Stowarzyszenia działają następujące grupy twórcze: rzeźbiarze, malarze, literaci -poeci i prozaicy, tkaczki, śpiewaczy zespół „Kresowianki”, zespół muzyczno -wokalny, a także pojedynczy twórcy z takich dziedzin jak: wikliniarstwo, zdobienie szkła, ozdoby kobiece, kilimy i makramy, koronkarstwo. Stowarzyszenie zgodnie z zapisem statutowym działa na terenie całego kraju, przyjmuje w swoje szeregi twórców z zapałem do działania i chęcią do społecznego przekazywania swoich umiejętności innym bez względu na ich wiek, sprawność, pochodzenie, wyznanie itp. Potrafiących działać w grupach twórczych i indywidualnie, oraz przekazywać swoje umiejętności innym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.