• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja O Uśmiech Dziecka
    KRS 0000279451

Misja
Celami Fundacji są :
1. Gromadzenie środków pieniężnych na zakup sprzętu i urządzeń medycznych
niezbędnych do leczenia dzieci
2. Pomoc humanitarna dzieciom z chorobami przewlekłymi,ciężkimi oraz dzieciom z biednych środowisk
3. Pomoc w edukacji lekarzy i pielęgniarek

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.