• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Partnerstwo Jadwiga
    KRS 0000279725

Celem Fundacji Partnerstwo Jadwiga jest ochrona dziedzictwa i kultury narodowej poprzez rewaloryzację i przebudowę części zabytkowego pałacu wraz z zabytkami,przypałacowym parkiem w Dobroszycach ul. Wojska Polskiego 25,na cele mieszkalno - rekreacyjno - konferencyjne agroturystyki regionalnej, w tym między innymi: odtworzenie stawu i odbudowa odcinka rowu, konserwacja, rekultywacja zieleni, rewaloryzacja szaty roślinnej, zagospodarowanie parku na bazie aktualnej inwentaryzacji szaty roślinnej z zachowaniem cennego drzewostanu i zieleni, budowa obiektów w parku według zatwierdzonego projektu.

Ponadto Fundacja Partnerstwo Jadwiga wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Dobroszyckiego Centrum Spotkań nad rzeką Dobrą tj:
-realizowanie działań kulturalnych,
-realizowanie działań edukacyjnych,
-realizowanie działań konferencyjnych,
-realizowanie działań prozdrowotnych, ekologicznych i agroturystycznych,
-prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej,
-prowadzenie placówki oświatowej,
-odbywają się także spotkania i seminaria dla osób z całej Polski zajmujących się kosmetyką, rekreacją i upiększaniem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.