• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Barka"
    KRS 0000282524

Stowarzyszenie "Barka" zostało założone z inicjatywy nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce. W dniu 17.07.2007 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od r. 2009 posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Zrealizowaliśmy wiele projektów na rzecz lokalnej społeczności: Młodzieżowy Klub Dobrych Pomysłów, Ferie na łyżwach, Zacznij oddychać, Kopernik, Droga do pracy, Centrum Aktywnego Pośrednictwa Pracy, Skłodowska-Curie, Centrum Aktywnego Pośrednictwa Pracy II, Mogę Więcej, Wstań i idź, Razem można więcej, Wyjść z cienia, Moje Westerplatte, Od aktywności do samodzielności, Jesienne spotkania ze sztuką, Sokólskie Centrum Wolontariatu, Kawiarenki Wielu Kultur, Taniec – sport wszechstronny, Profilaktyka drogą do zdrowia, Wybieram sport. Projekty te realizowaliśmy we współpracy z pięcioma sokólskimi szkołami i trzema przedszkolami. Pieniądze na działania pozyskiwaliśmy ze środków unijnych, programu FIO, Tesco Decydujesz Pomagamy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwa Podlaskiego, Gminy Sokółka. Jesteśmy laureatem wojewódzkiego konkursu Inicjatywa Społeczna Roku za inicjatywę Sokólska Sieć Wolontariatu, która działa już trzeci rok, zrzesza 14 aktywnych mieszkańców Sokółki i zajmuje się rozwijaniem i promowaniem wolontariatu w lokalnym środowisku. Misją Sieci jest tworzenie sprzyjających warunków (dobrego klimatu) do rozwoju wolontariatu, czynienia dobra i niesienia pomocy, przekonywanie, że wrażliwość na sprawy współmieszkańców i swojego środowiska jest trendy. Na stałe do kalendarza lokalnych imprez wpisał się organizowany przez nas co roku konkurs Sokólskie Barwy Wolontariatu oraz podsumowująca go gala, która odbywa się w grudniu, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Zorganizowaliśmy i prowadzimy Świetlicę Młodzieżową BAZA, w której odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Realizujemy również projekt Centrum Aktywnej Integracji, w którym 15 osób z niepełnosprawnościami otrzymuje wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego i zawodowego, warsztatów umiejętności społecznych, szkoleń zawodowych, praktyk i staży zawodowych. Prowadzimy grupę wsparcia Przystanek Nadzieja dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to miejsce aktywności i rehabilitacji, integracji i wypracowywania najbardziej potrzebnych form działania na rzecz tego środowiska oraz poszczególnych członków grupy, innowacyjna w naszym środowisku forma wzajemnego wspierania się osób z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier, miejsce spotkań i rozmów, wymiany doświadczeń i pomysłów. Organizujemy warsztaty, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, poradnictwo, aktywne formy spędzania czasu wolnego.
W ciągu 11 lat naszej działalności zdobyliśmy bogate doświadczenie i kompetencje w realizacji działań na rzecz lokalnego środowiska. Współpracujemy ściśle z samorządem terytorialnym, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Posiadamy w swojej bazie współpracujących specjalistów, kompetentnych w zakresie zarządzania i administrowania projektami, zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej, jak też pedagogów i nauczycieli wielu przedmiotów.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.