• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Broadway"
    KRS 0000282693

Prowadzone działania
Celem Stowarzyszenia Broadway jest rozwijanie umiejętności artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży oraz dbanie o poprawę zdrowia i kondycji fizycznej osób dorosłych i starszych. Organizujemy pozaszkolne zajęcia artystyczne i sportowe, warsztaty różnych form tańca i gimnastyki, bierzemy udział w organizowanych w całej Polsce przeglądach, turniejach i festiwalach artystycznych oraz tworzymy własne widowiska i spektakle. Nasze działania prowadzone są z myślą o uzdolnionych dzieciach i młodzieży, a także o osobach dorosłych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.