• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Strzelecki "Strzelec"
    KRS 0000283993

Celem Towarzystwa jest pomoc w prowadzeniu całorocznej pracy wychowawczej i szkoleniowej dzieci, młodzieży skupionej w Związku Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, który jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej - kontynuatorem „Strzelca” istniejącego w okresie międzywojennym. Zadaniem „Strzelca” jest rozbudzanie i hartowanie wśród młodzieży ducha patriotycznego, karności, dzielności moralnej i fizycznej oraz szerzenie wiedzy wojskowej.
Zadania te realizowane są poprzez czynny udział w obchodach rocznic narodowych, organizację obozów, rajdów, szkolenia wojskowego oraz prowadzenie świetlic środowiskowych. W działalności mieści się również redagowanie i wydawanie czasopisma „Strzelec” oraz strony internetowej: www.strzelec.erzeszow.pl.
Pieniądze otrzymane z wpłat jednego procentu podatku będą przeznaczone na zajęcia wychowawcze, edukacyjne, zakup sprzętu, zawody sportowe i wojskowe oraz wyjazdy związane z dziedzictwem narodowym.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.