• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi
    KRS 0000284610

Stowarzyszenie zapobiega o zachowanie dziedzictwa kulturowego, krzewienie wiedzy historycznej, ochronę zabytków Doliny Małej Panwi w okolicach Ozimka. Założenia statutowe osiągane są poprzez organizowanie comiesięcznych wykładów przeznaczonych dla mieszkańców Gminy Ozimek i gmin ościennych, publikacje książkowe dotyczące lokalnej historii, ratowanie materialnego dziedzictwa, organizację wystaw i konferencji na temat lokalnej historii. Członkowie Stowarzyszenia angażują się w ochronę zabytków i promocję Gminy Ozimek i Śląska opolskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.