• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Nie Biorę, Chcę Normalnie Zarabiać"
    KRS 0000285208

Prowadzone działania
- Prowadzenie akcji pod hasłem "Nie biorę, chcę normalnie zarabiać" wyrażającej się m. in. w kolportażu plakietek akcji wśród lekarzy i ogólnopolskiej kampanii medialnej,
- przyznawanie stypendiów dla lekarzy uzyskujących najlepsze wyniki na Lekarskim Egzaminie Państwowym, pod warunkiem pozostania i wykonywania zawodu w Polsce,
- skupianie wokół Fundacji osób i organizacji działających we wszystkich zawodach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy propagujących godne wykonywanie tegoż zawodu,
- współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi (z wyłączeniem podmiotów, wobec których zachodzi ryzyko konfliktu interesów) wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.