• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Zwierząt "ARGOS"
    KRS 0000286138

Z darowizn, dotacji i jednego procenta finansujemy konkretne projekty humanitarnej ochrony zwierząt domowych, jakich w Polsce nie realizuje nikt inny:

"Koteria" (od 2009)
Prowadzimy w Warszawie specjalny ośrodek pomocy opiekunom bezdomnych kotów miejskich. Bezpłatna i ciągle dostępna dla wszystkich sterylizacja tych zwierząt jest podstawowym warunkiem rozwiązywania problemu.

Biuro Ochrony Zwierząt (od 2004)
Prowadzimy ośrodek monitorujący publiczny problem bezdomnych zwierząt w skali kraju. Systematycznie dociekamy urzędowego traktowania bezdomnych zwierząt za publiczne pieniądze. Zbieramy i publikujemy statystyki. Uczestniczymy w sprawach karnych i administracyjnych, publikujemy wyniki. Prowadzimy projekt "Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin" ( 2014-2016), finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiana przepisów prawa (od 2008)
Opracowaliśmy kompletny projekt naprawy ustawy o ochronie zwierząt i innych przepisów dotyczących zwierząt domowych, z uwzględnieniem Europejskiej konwencji ochrony zwierząt domowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.