• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dbam o Zdrowie"
    KRS 0000286305

Cele Fundacji:
- prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
- pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności emerytom i rencistom.

Prowadzone działania:
- Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! - współpraca z ponad 100 instytucjami z terenu całego kraju, polegająca na współfinansowaniu zakupu leków, środków medycznych i higienicznych dla Podopiecznych tych organizacji,
- pomoc dla Domów Samotnej Matki na terenie całego kraju,
- Akcje "Podaruj Zdrowie" - tworzenie Tymczasowych Biur Fundacji w wybranym rejonie kraju, mające na celu przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do leczenia od osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej,
- akcje pomocy podopiecznym Fundacji - 35 osób (m.in. program "Zostań Darczyńcą"),
- zbiórka na kurację lekiem Tysabri dla pana Piotra (maratończyka cierpiącego na SM),
- wsparcie akcji "Serce na Gwiazdkę" - prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej - przekazanie kart "Podaruj zdrowie" dla kilkuset rodzin, umożliwiających nieodpłatny odbiór leków w aptece.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.