• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Krok po Kroku - Fundacja na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
    KRS 0000287008

Fundacja Krok po Kroku powstała w 2007 r. aby polepszać sytuację dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin w Polsce. Niesiemy wszechstronną pomoc dzieciom, wspieramy ich rodziców oraz specjalistów zajmujących się problemami autyzmu.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
- wspieranie i współpracę z instytucjami i ośrodkami, które stwarzają dzieciom z zaburzeniami rozwoju najkorzystniejsze warunki do pełnego rozwoju,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji, wydawanie biuletynów, książek dotyczących terapii dzieci z autyzmem,
- merytoryczną i doradczą opiekę nad profesjonalistami pracującymi z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i ich rodzicami,
- działalność charytatywną na rzecz rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju,
- podejmowanie działań na rzecz obrony interesów i praw dzieci z zaburzeniami rozwoju,
- stworzenie warunków do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku 6-12 lat.

Od 2009 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.