• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000287668

Misja:
Udzielanie pomocy rodzinom dzieci i osób niepełnosprawnych, działanie na rzecz wszystkich dzieci i osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach życiowych, inicjowanie organizowanie wzajemnej samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, przeciwdziałanie uczuciu osamotnienia, rezygnacji i bezradności.

Prowadzone działania:
-działanie na rzecz dzieci o osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach życiowych,
-inicjowanie i organizowanie wzajemnej samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Prowadzimy świetlicę pobytu dziennego dla 30 dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, oraz WTZ dla 60 osób niepełnosprawnych. Organizujemy corocznie ogólnopolską Olimpiadę Sportową, Ogólnopolskie Zawody Kręglarskie, Ogólnopolski Przegląd Muzyczny, Ogólnopolski Konkurs Literacki - wszystkie imprezy dla osób niepełnosprawnych. Organizujemy imprezy okolicznościowe z okazji Dnia, matki, dziecka, Wigilii. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych np. nad morze, wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Polsce, wyjazdy do kina i teatr. Przekazujemy dla ubogich paczki żywnościowe z banku Żywności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.