• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pajęcznie"
    KRS 0000288198

Celem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pajęcznie jest wspieranie,poprawa życia i aktywizacja społeczności w podeszłym wieku z miasta Pajęczna i powiatu pajęczańskiego. Propagowanie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej adekwatne do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia. Prowadzenie edukacji w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia,nauk humanistycznych, kultury i sztuki. Upowszechnianie wiedzy o powiecie pajęczańskim, szczególnie jego historii, twórczości artystów regionalnych, a także osób urodzonych na naszym terenie. Inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska, ludzi starszych w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych. Prowadzi działalność edukacyjno-informacyjnom poprzez organizację spotkań audytoryjnych, integracyjnych, imprez kultularnych, wyjazdów turystyczno-krajoznawczych. Prowadzi naukę języka angielskiego, obsługę komputera, gimnastykę rehabilitacyjną, zajęcia z chóru, wycieczki rowerowe, nordic walking, warsztaty robótek ręcznych i inne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.