• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Piano Forte Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
    KRS 0000289603

Głównym naszym celem jest pomoc Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Łodzi i jej uczniom, a także działania w zakresie animacji kultury muzycznej dla mieszkańców miasta Łodzi i okolic. Wspólnie z uczniami Szkoły organizujemy koncerty i wieczorki muzyczne, których odbiorcami są wychowankowie oraz pensjonariusze Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Seniora itp.
Chętnie współpracujemy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami przyłączając się do organizacji koncertów charytatywnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.