• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate
    KRS 0000289891

Prowadzone działania
Formami realizacji celów Polskiego Stowarzyszenia Graczy Ultimate są:
1) działania mające na celu promocję sportu Ultimate oraz gier pokrewnych w Polsce,
2) szkolenia zawodników, trenerów, instruktorów Ultimate oraz gier pokrewnych w Polsce,
3) integracja graczy sportu Ultimate oraz gier pokrewnych w Polsce,
4) współpraca z organizacjami społecznymi o zbieżnych celach,
5) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych dotyczących Ultimate oraz gier pokrewnych,
6) inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w zakresie kultury fizycznej i sportowego stylu życia
7) reprezentowanie polskich graczy Ultimate na forum międzynarodowym.
8) spotkania statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.