• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Przyjaciół Dzieci Neptun
    KRS 0000289959

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.
2. Rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, oraz wszechstronna pomoc w procesie edukacji.
3. Wspieranie rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji przez zapewnienie pomocy w najbliższym środowisku dziecka, w szczególności występowania problemów wychowawczych lub zagrożeń demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami.

Prowadzone działania:
- dożywianie dzieci;
- pomoc rzeczowa dla dzieci i ich rodzin;
- zaopatrywanie dzieci i ich rodziny w artykuły żywnościowe;
- pomoc w odrabianiu lekcji i nauce;
- rozwijanie zainteresowań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.