• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Olszany
    KRS 0000290395

Misja:
1. Działalność na rzecz mieszkańców.
2. Pomoc społeczna.
3. Działalność charytatywna.
4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
5. Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia.
6. Rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji.
7. Ekologia, w tym ochrona środowiska i zwierząt.
8. Kultura, sztuka, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji.
9. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi.

Prowadzone działania:
Obecnie jesteśmy po promocji odnowy wsi Olszany współpracując w tym zakresie z władzami samorządowymi. Sukcesywnie będą powstawać następne programy związane z rozwojem wsi oraz zaplanowanymi celami. Jeżeli chodzi o zasięg działań to chcemy objąć swoją działalnością nie tylko naszą wieś Olszany ,ale też pobliskie miejscowości, które są nieliczne w mieszkańców i potrzebują wszechstronnej pomocy związanej z rozwojem i odnową wsi. W planie mamy również współpracę z innymi stowarzyszeniami i instytucjami o podobnych celach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.