• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dom Dziecka Prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska w Klenicy
    KRS 0000292926

Misja
Otaczamy troską okazywaną w wielu aspektach Ich życia.
Schorzenia u dzieci najczęściej spotykane to:
-porażenie mózgowe
-wodogłowie - małogłowie
-niedowład kończyn górnych i dolnych
-epilepsja
-Zespół Downa
-choroby układu oddechowego
-zaburzenia funkcji układu krążenia
-encefalopatia toksyczna
-Zespół Turnera
-niedotlenienie okołoporodowe
-poród przedwczesny
-głębokie opóźnienie rozwoju psychomotorycznego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.