• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
    KRS 0000292939

Misja:
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja pożytku publicznego, działa od 2007 r. na terenie całego kraju, ale głównie cudnego województwa świętokrzyskiego, skąd pochodzimy. Praca na rzecz zwierząt w tym zacofanym regionie Polski B jest szczególnie trudna i niewdzięczna. Wynika to prawdopodobnie z większych niż gdzie indziej biedy, bezrobocia oraz niskiego poziomu świadomości społecznej. Skutkiem tego jest ogromna rzesza bezdomnych zwierząt, inercja gmin w temacie opieki nad nimi oraz niewielka liczba schronisk (4).

Aktywność na rzecz poprawy losu zwierząt jest tutaj hamowana przez trudności finansowe, ignorancję urzędników i niechęć ze strony większości mieszkańców województwa. Pomimo to, garstka zapaleńców, w tym członkowie naszego Stowarzyszenia, starają się zeuropeizować standardy traktowania zwierząt na świętokrzyskiej prowincji.

Działalność statutowa Stowarzyszenia Obrona Zwierząt mieści się w sferze zadań pożytku publicznego, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".
Nasze działania są ściśle zdeterminowane celami wyznaczonymi przez statut, czyli aktywnością na rzecz:
- humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienia im opieki
- kształtowania wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.


Historia:
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt powstało na zebraniu założycielskim w dniu 27 lipca 2007r.
16 listopada 2007 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując tym samym osobowość prawną.
13 marca 2008 r. przyznano nam status organizacji pożytku publicznego oraz, decyzją Ministra Sprawiedliwości, wpisano do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do otrzymywania nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, zasądzanych przez sądy powszechne.
29 października 2008 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Koalicji dla Zwierząt, ogólnopolskiego porozumienia organizacji prozwierzęcych (www.koalicja.org.pl).
2 kwietnia 2011 r. wspólnie z innymi organizacjami z regionu założyliśmy Świętokrzyską Koalicję dla Zwierząt.

Prowadzone działania w 2012 r. (sprawozdanie merytoryczne za 2013 r. ukaże się do 15 lipca 2014 r.):
1) adopcje bezdomnych zwierząt:
- 43 psy
- 14 kotów
2) sterylizacje i kastracje bezdomnych zwierząt:
- 16 suk
- 3 kotki
- 8 psów
ponadto kontynuowaliśmy program polegający na dofinansowywaniu zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i kotów posiadających właścicieli (20 suk, 20 kotek, 2 psy, 5 kocurów)
3) interwencje:
- 17 wykonanych
- w 12 przypadkach Stowarzyszenie skierowało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- w 7 przypadkach dołączyło się do sprawy jako pokrzywdzony lub oskarżyciel posiłkowy
- w 9 przypadkach prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, a w 2 przypadkach wniosek o ukaranie
- w 8 przypadkach sąd wydał wyroki skazujące, a w 1 warunkowo umorzył post.
4) wykonaliśmy 30 prawomocnych orzeczeń sądowych w punkcie przepadku zwierzęcia (w wyniku czego w imieniu Skarbu Państwa przejęliśmy 22 psy i 5 krów)
5) na poczet postępowań karnych zabezpieczyliśmy jako dowody w sprawie 6 psów
6) Stowarzyszenie kontynuowało działania zmierzające do ukrócenia schroniskowej działalności hycla Longina Siemińskiego, m.in.:
- 28.02.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Sieradzu unieważniliśmy umowy pomiędzy Miastem Sieradz a schroniskiem w Wojtyszkach, przekazujące mu na własność 200 psów
- 23.05.2012 r. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu doprowadziliśmy do uznania za sprzeczny z prawem zapis zezwolenia dla schroniska w Wojtyszkach na prowadzenie działalności na obszarze całego kraju
- 01.10.2012 r. przed Sądem Okręgowym w Sieradzu złożyliśmy pozew o unieważnienie umowy Gminy Łask ze schroniskiem w Wojtyszkach
- 20.11.2012 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi zmusiliśmy Inspekcję Weterynaryjną do objęcia nadzorem także nielegalnego schroniska w Łodzi
7) kontynuowaliśmy rozliczanie kieleckich urzędników miejskich z zarządu schroniskiem dla zwierząt w Dyminach - 08.08.2012 r. Stowarzyszenie złożyło do Sądu Rejonowego w Kielcach subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Prezydentowi W. Lubawskiemu i spółce, oskarżonym o znęcanie się nad zwierzętami
8) 09.10.2012 r. jako oskarżyciel posiłkowy Stowarzyszenie skutecznie apelowało od wyroku w sprawie starachowickiego lekarza wet., którego sąd uznał winnym nieuzasadnionego uśmiercenia kilkuset psów i kotów, ale odstąpił od wymierzenia kary
9) Stowarzyszenie aktywnie zaangażowało się w walkę przeciwko legalizacji uboju rytualnego w Polsce, m.in.:
- brało udział w post. karnym przeciwko właścicielowi rzeźni rytualnej, posłowi PSL Krzysztofowi Borkowskiemu
- 06.10.2012 r. zorganizowało w Kielcach prelekcję pt. Czy wiesz, co jesz?
- 22.11.2012 r. wzięło udział w Warszawie w manifestacji przeciwników uboju rytualnego
- było pomysłodawcą, inicjatorem i sygnatariuszem wystosowanego 23.11.2012 r. do Komisji Europejskiej listu organizacji społecznych w sprawie uboju rytualnego w Polsce
10) wobec bestialstwa mającego miejsce na bezdomnych psach na Ukrainie, 27.02.2012 r. nasze Stowarzyszenie wystosowało list w tej sprawie do ambasadora Ukrainy w RP
11) 23.09.2012 r. w Kielcach uczestniczyliśmy w Akcji Zerwijmy Łańcuchy
12) 25.02.2012 r. i 03.03.2012 r. w Kielcach członkowie Stowarzyszenia szkolili wolontariuszy na temat egzekucji prawa ochrony zwierząt w Polsce
13) Stowarzyszenie kontynuowało akcję monitoringu polityki gminnej wobec bezdomnych zwierząt- 22.03.2012 r. wysłaliśmy zapytanie o inf. publ. do wszystkich gmin woj. świętokrzyskiego
14) Stowarzyszenie przeprowadziło zbiórki darów rzeczowych (karmy dla psów i kotów) w jędrzejowskim LO, gimnazjum i przedszkolu
15) Stowarzyszenie przeprowadziło finansową zbiórkę publiczną, która dała wynik 3.091,27 zł, przeznaczone na zabezpieczenie logistycznych potrzeb Stowarzyszenia (konserwacja aktualnie posiadanego samochodu VW Caddy, rocznik 1996 oraz zakup paliwa)
16) kontynuowaliśmy prace przy budowie własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (m.in. badania geologiczne gruntu, nasadzenia zielone, uratowanie i pogłębienie starej studni, ostateczne ogrodzenie działki)

Ilość środków z wpłat 1% podatku w latach ubiegłych i na co zostały przeznaczone:
- 2009 był pierwszym rokiem, w którym mogliśmy zbierać 1% podatku, otrzymaliśmy wtedy 28.818,46 zł, w całości przeznaczyliśmy je na zakup działki pod budowę naszego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- w 2010 r. uzbieraliśmy 35.102,00 zł i wydaliśmy je na porządkowanie terenu i zakup części ogrodzenia;
- w 2011 r. otrzymaliśmy ok. 37.000.76 zł, za co udało nam się ogrodzić działkę z 3 stron i rozpocząć budowę ogrodzenia od frontu;
- w 2012 r. otrzymaliśmy 44.280,29 zł za co m.in skończyliśmy budowę ogrodzenia i prowadziliśmy bieżącą działalność;
- w 2013 r. otrzymaliśmy 33.009,35 zł, za co udało się wyremontować starą studnię na działce, założyć sad owocowy starych odmian, opłacić częściowo projekty architektoniczne, a także pokryć koszty bieżącej działalności.

Na co będą przeznaczone uzyskane środki?
Brak infrastruktury wiąże nam ręce i uniemożliwia skuteczne pomaganie potrzebującym zwierzętom. Dlatego nie oglądamy się już dłużej ani na władze gmin, ani na dotacje, których nigdy nie otrzymaliśmy. Możemy liczyć tylko na siebie, dlatego mamy przemyślany plan zbudowania własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, na własnej nieruchomości, za własne uzbierane środki. Wobec niechęci lokalnych urzędników i braku jakiegokolwiek wsparcia nie wiadomo, ile nam to zajmie, może kolejne lata... Trudno. To jest jedyny sposób na skuteczne ratowanie potrzebujących zwierząt.
Dlatego, jeśli ktoś chciałby wspomóc sensowny i dobrze rokujący plan pomocy zwierzętom, prosimy o przekazanie nam 1% swojego podatku - nasz nr KRS 0000292939.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.