• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
    KRS 0000293928

Celem Stowarzyszenia jest: aktywizacja mieszkańców wsi, integracja mieszkańców wsi, dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe,. szerzenia kultury kulinarnej; podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi;upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Stowarzyszenie swe cele realizuje przede wszystkim poprzez: organizację imprez artystycznych, organizację kursów, szkoleń i pogadanek, dbałość o zabytki kulturowe i tradycje, organizowanie kursów, konkursów i pokazów kulinarnych,wyrób produktów regionalnych,


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.