• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Kropla Dobroci
    KRS 0000293985

Stowarzyszenie istnieje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bochni i podejmuje działania na rzecz jego podopiecznych. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, spędzania wolnego czasu, działalność profilaktyczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.