• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Aeroklub Regionalny w Pińczowie
    KRS 0000294205

Aeroklub Regionalny w Pińczowie jest stowarzyszeniem ukierunkowanym na propagowanie i rozwijanie sportów - głównie lotniczych, inicjowanie szkoleń oraz pracę z dziećmi i młodzieżą mającą na celu m.in. rozwijanie lotnictwa, modelarstwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.