• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste
    KRS 0000294213

Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste powstała w celu pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie ubogich i zagrożonych patologią.

Pragniemy, aby te dzieci i młodzież miały szansę rozwijać swe talenty, zdobywać wiedzę i umiejętności. Poprzez system stypendialny chcemy zwiększyć dostęp do edukacji uzdolnionej młodzieży z mniejszych miejscowości i uboższych środowisk. Naszym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych młodych, uzdolnionych i ambitnych ludzi, tak, aby status materialny nie był przeszkodą w realizacji ich marzeń.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.