• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Słoneczny Dom
    KRS 0000294433

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc byłym i obecnym wychowankom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i adopcyjnych oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się opieką nad dzieckiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.