• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Talentów
    KRS 0000294586

Środki z 1% zasilą głównie Fundusz Stypendialny dla Talentów, który powstał w celu finansowego
wsparcia osób, które mają zapał i chęć do realizacji swoich pasji w obszarach nauki, muzyki i sportu.
A że osoby zdolne, zmotywowane i konsekwentne, są bliskie naszemu sercu, chcemy im pomóc
przezwyciężyć bariery finansowe. W 2017 roku przeznaczyliśmy na ten cel aż 17.871,88 złotych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.