• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Osób z Problemami Pamięci "Niezapominajka"
    KRS 0000294642

Celem stowarzyszenia jest pomoc i wspieranie chorych oraz ich rodzin w przebiegu choroby Alzheimera i Parkinsona:
- aktywizacja osób z zaburzeniami pamięci;
- rehabilitacja społeczna;
- działania prozdrowotne;
- prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej na rzecz osób z problemami psychicznymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.