• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne
    KRS 0000296717

Misja
Naszym celem jest badanie, ochrona i popularyzacja budowli fortecznych, a także wszelkich obiektów z nimi związanych. Działalność nasza skupiona jest głównie wokół skansenu fortecznego - przedsięwzięcia realizowanego z wielkim uporem ale dającego też wielką satysfakcję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego powstanie.

Prowadzone działania
Działania na rzecz ratowania i rewitalizacji obiektów Twierdzy Toruń a także wszelkich zabytków związanych z inżynierią wojskową i zabytkami techniki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.