• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Fioletowy Pies
    KRS 0000296955

Misja
1. Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, porzuconych, chorych i źle traktowanych .
2. Udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym oraz źle traktowanym.
3. Wspieranie placówek niosących pomoc zwierzętom bezdomnym i porzuconym (schroniskom i przytuliskom, a w szczególności Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu).
4. Wspieranie wszelkich działań ograniczających bezdomność zwierząt oraz popularyzowanie wiedzy z tej dziedziny.
5. Zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednie działania w ich obronie oraz niesienie im pomocy.
6. Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości o odpowiedzialności za zwierzęta.
7. Poszukiwanie nowych domów oraz domów tymczasowych dla zwierząt.
8. Ocena zachowań zwierząt w celu doboru optymalnego domu oraz ich resocjalizacja.
9. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i źle traktowanym.

Prowadzone działania
Jesteśmy po to, żeby kochać, opiekować się i pomagać porzuconym, bezdomnym, chorym i potrzebującym zwierzakom. Zapewniamy im leczenie, wyżywienie i ciepły kąt, a następnie znajdujemy im nowe odpowiedzialne domy. Każde dorosłe zwierzę zostaje oddane do adopcji zaszczepione i wysterylizowane. Zwierzaki staramy się umieszczać w domach tymczasowych i hotelikach dla zwierząt, aby zapewnić im jak najlepszą opiekę i jak najlepiej poznać ich charakter, przyzwyczajenia i potrzeby.
Staramy się zabierać ze schronisk zwierzaki, które najgorzej znoszą warunki tam panujące, chore, wymagające spcjalizacji lub szczególnej opieki.
Wspieramy Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu, przekazując karmę, leki i finansując leczenie zwierząt tam przebywających. Promujemy adopcje zwierząt ze schroniska.
Dzięki Wam będziemy mogli zrobić jeszcze więcej, dlatego jeśli możesz pomóc - skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.