• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Azyl Nadziei" dla zwierząt potrzebujących pomocy
    KRS 0000297407

Prowadzone działania:
Opieka nad bezdomnymi, kalekimi, starymi i skrzywdzonymi zwierzętami.
Zmniejszanie bezdomności zwierząt poprzez ograniczenie populacji.
Propagowanie wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.