• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-Sprawnych
    KRS 0000297966

Misja:
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
c) promocja integracji społecznej,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) propagowanie idei tolerancji i ochrony praw człowieka,
f) działania edukacyjne, kulturalne i sportowe,
g) zapobieganie patologiom społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.