• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej
    KRS 0000298334

Stowarzyszenie jest organizacją ludzi dobrej woli działających na rzecz rozwoju i ekologii miejscowości Żarki Letnisko.
Celami Towarzystwa są działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego i kulturalnego miejscowości, ochrona środowiska z uwzględnieniem praw ekologii w rozwoju miejscowości, ochrona dóbr kultury, promocja estetyki i piękna w rozbudowie miejscowości, umacnianie więzi obywatelskich, społecznych i kulturalnych między mieszkańcami, działania na rzecz nauki,oświaty i wychowania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.