• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem"
    KRS 0000298436

Naszą misją jest prawda:

KAŻDY CZŁOWIEK JEST NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Dlatego też działamy w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i kultury, opieki i pomocy społecznej aby dać szansę małym i dużym, zdrowym i cierpiącym oraz ich rodzinom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.