• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pro Bono Familiae"
    KRS 0000298697

Cele Stowarzyszenia:
1. Promowanie idei samopomocy finansowej na rzecz społeczności lokalnych.
2. Rozpowszechnianie, propagowanie idei oszczędności gospodarności i przedsiębiorczości.
3. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji finansowej mających na celu propagowanie idei racjonalnego oszczędzania i gospodarności.
4. Prowadzenie i wspieranie różnych form pomocy bezrobotnym i ubogim.
5. Inicjowanie i prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Formy działania:
1. Prowadzenie działalności doradczej (prawnej, finansowej).
2. Organizowanie festynów oświatowo-kulturalnych, wyjazdów wakacyjnych oraz imprez okolicznościowych.
3. Prowadzenie akcji charytatywnych, organizowanie zbiórek darów rzeczowych i zbiórek pieniężnych.
4. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w oparciu o wyodrębniony Fundusz Stypendialny "Żaczek".

Komu służymy pomocą:
Biuro służy doradztwem w zakresie oddłużania rodziny w przypadkach niespłaconych kredytów, pomocy prawnej, przygotowywaniu urzędowych i bankowych formularzy, szkoleniu osób bezrobotnych, organizowaniu zajęć wyrównawczych dla dzieci szkolnych.

Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIAE skupia osoby dla których ważne jest wspieranie i umacnianie RODZINY.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.