• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej "Żyć Godnie"
    KRS 0000298785

Cele statutowe:
- Prowadzenie grup wsparcia dla osób w żałobie.
- Pomoc dzieciom osieroconym, które z powodu choroby nowotworowej straciły mamę, tatę lub dziadków.
- Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego potrzebnego do opieki nad chorym w domu.
- Organizowanie i promocja wolontariatu dzieci, młodzieży i 50+.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.