• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Promocji Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie
    KRS 0000299004

Naszym podstawowym celem jest promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Organizujemy akcje promujące badania profilaktyczne ze wskazaniem na choroby układu krążenia i nowotworowe. Wspieramy rozwój szpitala i Ośrodka Onkologicznego poprzez finansowanie bądź współfinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej, rozbudowę obiektów szpitalnych. Pomoc osobom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu zdarzeń losowych bądź długotrwałej choroby.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.