• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie
    KRS 0000299353

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, działającą głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje teren całej Polski.

Prowadzi działalności: noclegownię dla osób bezdomnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne w domu podopiecznego, Klub wsparcia "SIEĆ" dla osób zaburzonych psychicznie, Punkt informacyjny dla osób bezdomnych, bezrobotnych, bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, warsztaty i szkolenia, piknik, spotkania okazjonalne, wycieczki, itp. Systematycznie angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, realizuje programy rządowe mające na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, chorym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.