• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo
    KRS 0000299713

Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św. oraz Niepubliczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "PRZYSTAŃ" w Małachowie.
Organizuje wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.