• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Alwernia - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny
    KRS 0000300023

ALWERNIA - Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny powstało z inicjatywy młodych osób gromadzącej się przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie oraz przy udziale braci kapucynów. Stowarzyszenie ALWERNIA zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 26 lutego 2008 roku.
Nazwa oraz logo naszego Stowarzyszenia odzwierciedlają jego cele i założenia. Promocja młodzieży i rodziny oznacza dla nas podejmowanie działań w kierunku ożywiania i integrowania młodych ludzi z naszego miasta oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom ich rodzin. Nazwa góry ALWERNIA nawiązuje do duchowości franciszkańskiej. Tak jak Święty Franciszek i my chcemy bezinteresownie pomagać innym. Dlatego udzielamy darmowych korepetycji, organizujemy aktywny wypoczynek dla młodzieży, promujemy młodych artystów, dbamy o kulturę fizyczną. Nasza działalność zakłada też organizowanie koncertów charytatywnych i Mikołajków, czyli akcji mającej na celu zorganizowanie paczek świątecznych dla biednych dzieci z naszego miasta i okolic.
Osoby, które wchodzą w skład naszego stowarzyszenia to przede wszystkim osoby młode i kreatywne wywodzące się z wspólnoty ministranckiej oraz Ruchu Światło-Życie. Wszyscy mamy coś wspólnego a jest to sympatia do świętego Franciszka a co za tym idzie także do Braci Mniejszych Kapucynów. Przy ich klasztorze mamy swoją siedzibę i pod ich patronatem działamy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.