• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych "Keja"
    KRS 0000300916

Misja:
Umożliwienie osobom niepełnosprawnym praktycznej realizacji żeglarstwa, rozwijanie zainteresowań, szkolenie umiejętności żeglarskich , rehabilitacja lecznicza, społeczna, aktywny wypoczynek i integracja.

Prowadzone działania:
Bierzemy udział jako członkowie Stowarzyszenia w Mistrzostwach Żeglarzy Niepełnosprawnych w Giżycku, które organizuje Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych.
W 2009 i 2010 uczestniczyliśmy w konkursach PFRON. Otrzymaliśmy dofinansowanie na imprezę pn. Żeglarski wyjazd integracyjny na Mazury, w której wzięło udział 15 osób niepełnosprawnych oraz wyjazdy szkoleniowe nad Zalew Sulejowski.
Nasi członkowie rok rocznie spotykają się na imprezach integracyjnych - tradycyjnej Wigilii Żeglarskiej oraz Jajeczku Wielkanocnym.
Nasze plany to - organizacja aktywnego wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych oraz organizację i uczestnictwo w regatach integracyjnych dla żeglarzy niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.