• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Paryż
    KRS 0000302076

Fundacja Paryż jest inicjatywą wynikającą z przekonania, że obcowanie ze sztuką wywołuje pozytywne zmiany w społeczeństwie.

Misją Fundacji Paryż jest tworzenie odpowiednich warunków do powstawania niekomercyjnych dzieł sztuki interdyscyplinarnej oraz budowanie społeczeństwa bardziej świadomego, kreatywnego i wrażliwego na jej odbiór.

Celem Fundacji Paryż jest inspirowanie i koordynowanie działań propagujących sztukę współczesną oraz wspieranie rozwoju i promocja uzdolnionych młodych artystów obok wybitnych twórców. Dajemy szansę odbiorcy widzieć, doświadczać, uczyć się odkrywania sztuki poprzez edukację odbiorcy oraz poznawanie prac zarówno uznanych twórców, jak i promowanie młodych.

Wizją jest stworzenie przestrzeni dialogu wielu pokoleń artystów, konfrontacja uczniów i mistrzów, promowanie najwyższej artystycznej jakości oraz przerzucanie pomostu między artystą i odbiorcą współczesnej sztuki. Jedną z podstawowych form działalności Fundacji jest kreowanie unikatowych wydarzeń artystycznych łączących różne dziedziny sztuki trwale wpisujących Paryż na kulturalną mapę Polski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.