• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przyszłość Naszych Dzieci"
    KRS 0000302339

Mottem naszej organizacji są słowa Oskara Wilda "To nie doskonali, ale niedoskonali potrzebują naszej miłości". Zgodnie z tymi słowami misją naszej organizacji jest stworzenie dogodnych warunków sprzyjających rozwojowi niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a tym samym zapewnienie im godnego życia w przyszłości.

Aktualne działania Stowarzyszenie koncentrują się na zapewnieniu niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych. Obecnie 23 podopiecznych Stowarzyszenia uczęszcza regularnie na zajęcia rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej i terapii Integracji Sensorycznej. Poza tym Stowarzyszenie organizuje co roku olimpiadę integracyjną pod hasłem „Wszyscy razem”, której uczestnicy nie tylko mają okazję rywalizować w różnego rodzaju konkurencjach sportowych ale przede wszystkim mają okazję do integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Zależnie od dostępnych środków finansowych, Stowarzyszenie stara się także organizować raz do roku wyjazd do teatru lub muzeum, w którym uczestniczą nie tylko jego podopieczni ale także inne osoby niepełnosprawne z terenu gminy Mogielnica.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.