• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem
    KRS 0000303140

Dlaczego nasza Szkoła?

Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokiem powstała 1.9.2009 r. po przekształceniu dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczecinie (SP 21 Szczecin na Os. Głębokie).

Nasza szkoła zapewnia dzieciom:
1. Doskonałą jakość nauczania i wychowania, osiąganą dzięki:
- wysokim kwalifikacjom nauczycieli;
- stosowaniu nowoczesnych metod nauczania;
- wzajemnej akceptacji, życzliwości i szacunku w interakcjach między uczniami i nauczycielami;
- bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych;
- możliwości prowadzenia lekcji w terenie (szkolne arboretum, ścieżka przyrodniczo - edukacyjna nad Jeziorem Głębokim);
- podejmowaniu indywidualnej pracy z uczniami szczególnie zdolnymi;
- współpracy z rodzicami w realizowaniu programu dydaktyczno - wychowawczego.
2. Integrację dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami, osiąganą dzięki:
- otwarciu naszej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dzieci z deficytami ośrodkowego układu nerwowego;
- stworzeniu atmosfery sprzyjającej przełamywaniu barier społecznych przez dzieci niepełnosprawne;
- uczeniu dzieci zdrowych niesienia pomocy swoim niepełnosprawnym kolegom;
- przystosowaniu parterowego budynku szkoły do bezpiecznego poruszania się na wózkach inwalidzkich;
- wyposażeniu gabinetu terapeutycznego w pomoce dydaktyczne do pracy rewalidacyjnej;
- utworzenie gabinetu integracji sensorycznej;
- zapewnieniu opieki pielęgnacyjno - higienicznej.
3. Bezpieczeństwo, osiągane dzięki:
- małej ilości oddziałów (dla ok. 180 uczniów),
- całkowitemu wykluczeniu takich patologicznych zjawisk, jak:
- anonimowość uczniów;
- agresja;
- kradzieże;
- palenie papierosów;
- używanie środków psychoaktywnych;
- ścisłej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym;
- usytuowaniu szkoły daleko od śródmieścia, w przyjaznym klimacie Puszczy Wkrzańskiej, nad Jeziorem Głębokim.
4. Nauce języków obcych dzięki:
Podwojeniu ilości obowiązkowych zajęć z angielskiego i niemieckiego, prowadzeniu w niektórych klasach innowacji polegającej na równoległej nauce j. angielskiego. Także dzięki współpracy z nauczycielem ze szkoły w Niemczech.
5. Ponadto:
Zajęcia pozalekcyjne są dopasowane do rozkładu lekcji uczniów i pozwalają każdemu znaleźć coś interesującego.
Basen (cały rok)
Joga
Zajęcia informatyczne
Koło teatralne
Terapia pedagogiczna
Rewalidacja
Język angielski
Hipoterapia
Dogoterapia
Zajęcia matematyczne dla kl. mł. i starszych
Koło ekologiczne
Zajęcia ceramiczne
Zajęcia wyrównawcze I-VI
Gry i zabawy sportowe - kl. I-III
Zaj. przygot.do sprawdz. kl. VI
Koło Regionalno - Morskie
Koło Turystyczne
Koło Edukacji Kulturalnej
Bębny
Taekwon-do.

Szczególne osiągnięcia naszych uczniów w roku 2008/2009:

V miejsce w wojew. - Alfik matematyczny
II miejsce w międzyszkolnym konkursie integracyjnym
Dwa wyróżnienia w międzyszkolnym konkursie Poezji Marynistycznej
XVII miejsce w kraju Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna.

Ubiegłoroczne osiągnięcia naszych uczniów:
I m, II m i III m w międzyszkolnym Turnieju Ortograficznym
”Kolorowe Gry” dla uczniów z dysortografią

I miejsce w konkursie j. niem.
dla SP Miasta Szczecina ”Freizeit”

Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
”Krajobraz Polski”
I m

Międzyszkolny Konkurs Informatyczny-Prezentacja Multimedialna w j. obcym
I m i III m

IV pory roku w naszym mieście - integracyjny konkurs plast.
Im

VII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny w LO XIII
Zakwalifikowani nasi uczniowie do finału

”Papierosom mówię NIE” plastyczny
I m

Wojewódzki Konkurs j. niemieckiego ”Duetschfreund”
III, VI, VIII, IX, X miejsce

Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w Turystycznych Marszach na Orientacje
II m

Międzyszkolne Zawody Pływackie
II, III i VII miejsca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.