• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu
    KRS 0000303784

Stowarzyszenie posiada status OPP, jego zadania statutowe to: ochrona edukacja chorych na cukrzycę, niepełnosprawnych i uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Prowadzi intensywne szkolenia na temat cukrzycy i jej powikłań. Udziela pomocy prawnej jak również finansowej. Organizuje integracyjne spotkania członków i sympatyków. Pielgrzymki do miejsc kultu religijnego jak również wycieczki krajoznawcze. Stowarzyszenie powstało na bazie Gminnego Koła PSD jako IV Koło Zarządu Powiatowego PSD i w 2008 roku zmieniając nazwę uzyskało osobowość prawną w 2009 r. Status OPP. Od marca 2011 roku uruchomiło w użyczonym nieodpłatnie Urzędzie Gminy w Podegrodziu punkt informacyjny dla obywateli w szczególności chorych na cukrzycę i jej powikłania. Informacje udzielane są w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godziny 10.00 do 12.00. W miarę potrzeb czas konsultacji będzie przedłużany. Obecnie z uwagi na brak pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Podegrodzie biuro znajduje sie u prezesa Bolesława Nessing Podrzecze 1 czynne całą dobę i przez cały tydzień.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.