• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pleszewskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość"
    KRS 0000305120

Misja
Celem działania Stowarzyszenia jest :
1) Tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspieranie rozwoju, rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo lub ruchowo, które wymagają specjalnych form opieki i troski
2) Inicjowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodziców lub opiekunów w zakresie informacyjnym, dydaktycznym i rehabilitacyjnym
3) Zwiększenie dostępu do edukacji w zakresie przygotowania osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia
4) Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych i włączania ich w życie społeczne oraz zawodowe
5) Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego
6) Organizowanie i prowadzenie alternatywnych form pomocy dla niepełnosprawnych osób dorosłych w tym absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie
7) Objęcie terapią leczniczą i edukacją dzieci niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa - wczesne wspomaganie rozwoju
8)Poszerzanie możliwości uczestnictwa osobom niepełnosprawnym w różnych formach życia kulturalnego, sportu i rekreacji
9) Organizowanie i finansowanie szkoleń dla członków Stowarzyszenia dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pozyskiwania środków z EFS i innych źródeł
10)Kształtowanie postaw ekologicznych, prozdrowotnych oraz umiłowania ”Małej Ojczyzny”
11) Ochrona i reprezentacja interesów osób niepełnosprawnych
12) Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z organami administracji państwowej
oraz innymi organizacjami pozarządowymi

Prowadzone działania
Serdecznie zachęcam Państwa do wpłacenia 1% podatku na naszą organizację.
W działalności naszego Stowarzyszenia za najważniejszy cel uznajemy chęć pomagania wszystkim niepełnosprawnym, którzy się do nas zgłoszą.
Bardzo zależy nam, aby osoby niepełnosprawne intelektualnie znajdowały dla siebie miejsce na każdym etapie życia.
Chcemy działać profesjonalnie i nowocześnie, dlatego ważne jest, by Państwo zechcieli wesprzeć nas w naszym działaniu.
Pozyskane środki przeznaczymy na organizowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju, rehabilitacji, wypoczynku i opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.
Państwa wsparcie, a nasza działalność przyczyni się do poprawy losu ludzi wymagających specjalnych form opieki i troski.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.