• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych - Janek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie im. ks Jana Twardowskiego
    KRS 0000306214

Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym stowarzyszeniem pożytku publicznego, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci niepełnosprawnych na miarę ich możliwości i potrzeb w środowisku rodzinnym i lokalnym oraz wspieranie w tym dziele ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.