• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice
    KRS 0000307598

Misja:
- Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Śmiałowice;
- stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju;
- zapewnienie warunków działania przedszkola;
- aktywizowanie mieszkańców wsi do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego;
- ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury materialnej i naturalnej wsi Śmiałowice.

Działalność Stowarzyszenia ma na celu poprawę poziomu życia wszystkich mieszkańców wsi Śmiałowice, jednak w chwili obecnej skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży.
Innym ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia jest poprawa wizerunku wsi Śmiałowice oraz ochrona i promocja jej walorów historycznych, turystycznych i przyrodniczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.