• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Andrzej" na rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu
    KRS 0000307781

Główne cele Fundacji to:
1. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny poprzez prowadzenie działalności w zakresie edukacji,opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin biednych i dysfunkcyjnych.
2. Niesienie pomocy ludziom starszym, samotnym,chorym i niepełnosprawnym.
3. Świadczenie pomocy osobom bezrobotnym.
4. Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki uzależnień oraz pomocy osobom uzależnionym.
5. Działalność charytatywna.

Prowadzone działania:
Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Działalność charytatywna.
Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.