• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Złotowianka"
    KRS 0000308316

Nasza misja:

Komu pomaga Fundacja Złotowianka?
- osobom chorym i niepełnosprawnym
- ofiarom wypadków komunikacyjnych
- osobom które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej
- młodym, zdolnym, lecz niezbyt zamożnym sportowcom, talentom muzycznym, plastycznym i naukowym

Co trzeba zrobić, by stać się podopiecznym Fundacji Złotowianka?
Należy przesłać na adres fundacji (pocztą lub elektronicznie) informacje o sobie, przedstawić swoją historię (rozwój choroby lub kariery sportowej, opowiedzieć o swych sukcesach artystycznych i potrzebach), a następnie wypełnić stosowne formularze, przesłane później przez fundację.

Co się dzieje z pieniędzmi, wpływającymi na konto fundacji?
Jeśli są opisane (np. dla Oliwii, dla Wojtka itd.) trafiają (po dostarczeniu do fundacji rachunków) wyłącznie do wskazanej osoby. Warunek jest jeden: pieniądze muszą być przeznaczone na leczenie i sprawy z tym związane.
Wpłaty ogólne na fundację przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.